Osemsmerovka #1003 - Tí čo ma nepoznajú môžu ľutovať,

Tí čo ma nepoznajú môžu ľutovať, ...(tajnička)

LEKONOMŤEINELAB
TDÍOVOLSLUHAKIČ
MRAČNOOOMČASASO
AŇPRÚAKNABSIMPV
REAPČSRREMOLPET
GMKAIEÁEČONUALC
OČČVKVKVMMDEŇIÍ
RAAIZZBÔNOATAPN
PJJLJRÚDĽUKAPED
ATÍÓÁNERHCAHÍKA
LUBNYJMVRCHOLOR
AÚAKRENÉRTÍUKVH
GŽNRÉNJAZIDNAOÁ
DÁOKSIDALKSÁMLZ
SBOROVIČKAEVNÚO
,
https://osemsmerovky.relaxweb.sk